ISIS Powered by Trendolizer

Bart Collard - Terreurverdachte Mounir el K. is moslim en dus geen democraat (zegt hijzelf) | ThePostOnline

Trending story found on tpo.nl
Bart Collard - Terreurverdachte Mounir el K. is moslim en dus geen democraat (zegt hijzelf) | ThePostOnline
Alle reden om zeer terughoudend te zijn met het terughalen van ISIS-strijders
[Source: tpo.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments