ISIS Powered by Trendolizer

ISIS-zussen Fatima en Rahma B. tekenen verzet aan tegen veroordeling bij verstek

Trending story found on www.nieuwsblad.be
ISIS-zussen Fatima en Rahma B. tekenen verzet aan tegen veroordeling bij verstek
Fatima B. en Rahma B., de twee zussen en ISIS-vrouwen die onlangs door Turkije zijn teruggestuurd naar België en hier momenteel in de gevangenis zitten omd...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments