ISIS Powered by Trendolizer

Tutkijalta suorat sanat Isis-vaimoista: ”Olisi tullut ottaa Suomen kansalaisuus pois siinä vaiheessa, kun he päättivät lähteä”

Trending story found on www.is.fi
Tutkijalta suorat sanat Isis-vaimoista: ”Olisi tullut ottaa Suomen kansalaisuus pois siinä vaiheessa, kun he päättivät lähteä”
Markku Jokisipilän mielestä yhteiskunta ei olisi voinut tehdä mitään suomalaisten naisten radikalisoitumisen estämiseksi.
[Source: www.is.fi] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments